Posledne dokumenty

No items found.

Posledné VZN

Zmluvy a faktúry

Vitajte na oficialnej stránke obce Vlkas

Oficialne výsledky volieb 2018

Miestna volebná komisia vo Vlkase

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

     Miestna volebná komisia vo Vlkase, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10.11.2018.

  1. Do obecného zstupiteľstva vo VLKASE boli zvolení:

           Marek Máčovský, Kresťanskodemokratické hnutie

           Darina Lahová, Kresťanskodemokratické hnutie

           Martin Slovák, nezávislý kandidát

           Matúš Slovák, nezávislý kandidát

           Adrián Nagy, nezávislý kandidát

  1. Za starostku obce Vlkas bola zvolená:

           Mgr. Martina Horváthová, nezávislá kandidátka

Vo Vlkase

Dátum: 11. novembra 2018

                                                                                                        Mária Nagyová

                                                                                               Predsedkyňa volebnej komisie