Orez dreviny

Obecný úrad Vlkas oznamuje občanom, že odpad z opílených stromov a drevín môžu vyniesť na priestranstvo pri kontajneroch pri Žitave. Tento odpad bude zoštiepkovaný. Bližšie informácie radi poskytneme na Obecnom úrade alebo na tel. čísle 0905 436 92

Vytriedenie KO

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 za obec Vlkas
 13,99%

Kandidáti vo vobách na prezidenta SR

Kandidáti vo voľbách na prezidenta
 Slovenskej republiky

1.  Béla BUGÁR, Ing.
2.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
3.  Martin DAŇO,
4.  Štefan HARABIN, JUDr.,
5.  Eduard CHMELÁR, doc.Mgr., PhD.,
6.  Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.,
7.  Milan KRAJNIAK, Bc.,
8.  József MENYHÁRT, PeadDr., PhD.,
9.  František MIKLOŠKO, RNDr.,
10. Robert MISTRÍK, Dr.Ing.,
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.,
12. Róbert ŠVEC, Mgr.,
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr.Ing., PhD.,
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.