Orez dreviny

Obecný úrad Vlkas oznamuje občanom, že odpad z opílených stromov a drevín môžu vyniesť na priestranstvo pri kontajneroch pri Žitave. Tento odpad bude zoštiepkovaný. Bližšie informácie radi poskytneme na Obecnom úrade alebo na tel. čísle 0905 436 92