Vytriedenie KO

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 za obec Vlkas
 13,99%