Volby starostu, rozsah výkonu funkcie a pod...

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obec Vlkas
Určenie volebných obvodov a počet poslancov na celé volebné obdobie

Viac info tu: