Posledne dokumenty

No items found.

Posledné VZN

Zmluvy a faktúry

Vitajte na oficialnej stránke obce Vlkas

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Vlkas

 

Odkaz na dotaznik: https://forms.gle/PnJmshW3GQCBmW93A

 

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Vlkas

 
 
 

Prieskum názorov a potrieb podnikateľov v obci Vlkas

 

Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ,
v súvislosti s projektom tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlkas 2021 - 2027 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí mikroregiónu Termál 2021 - 2027 je prieskum podnikateľského prostredia nezastupiteľným zdrojom informácií. Z tohto dôvodu je žiadúce poznanie názorov a potrieb miestnych podnikateľských subjektov a analýza situácie súkromného sektora.
Cieľom prieskumu je získať užitočné a dôveryhodné informácie o názoroch a potrebách tých, ktorí investujú a vytvárajú pracovné príležitosti pre obyvateľov.

Odkaz na dotaznik: https://forms.gle/3Ge5nfoh7PnB2BUq9