Posledne dokumenty

No items found.

Posledné VZN

Zmluvy a faktúry

Vitajte na oficialnej stránke obce Vlkas

Oficialne výsledky volieb 2018

Miestna volebná komisia vo Vlkase

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

     Miestna volebná komisia vo Vlkase, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10.11.2018.

  1. Do obecného zstupiteľstva vo VLKASE boli zvolení:

           Marek Máčovský, Kresťanskodemokratické hnutie

           Darina Lahová, Kresťanskodemokratické hnutie

           Martin Slovák, nezávislý kandidát

           Matúš Slovák, nezávislý kandidát

           Adrián Nagy, nezávislý kandidát

  1. Za starostku obce Vlkas bola zvolená:

           Mgr. Martina Horváthová, nezávislá kandidátka

Vo Vlkase

Dátum: 11. novembra 2018

                                                                                                        Mária Nagyová

                                                                                               Predsedkyňa volebnej komisie

Výsledky komunalnych volieb 2018 zo zápisnice

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 zo zápisnice
 
Zvolený starosta pre obec Vlkas : 
1.Mgr. Martina Horváthová – 118 hlasov
 
2.Ing. Stanislav Levák – 13 hlasov
3.Viliam Riška – 67 hlasov
 
Zvolení poslanci  do obecného zastupiteľstva :
1.Marek Máčovský – 117 hlasov
2.Darina Lahová – 97 hlasov
3.Martin Slovák – 92 hlasov
4.Matúš Slovák – 83 hlasov
5.Adrián Nagy – 68 hlasov
 
6.Ing. Peter Feješ – 56 hlasov
7.Mgr. Jana Abrhanová – 55 hlasov
8.Jozef Levák – 52 hlasov
9.Barbora Feješová – 46 hlasov
10.Ing. Tomáš Riška – 46 hlasov
11.Marek Feješ – 44 hlasov
12.Peter Holka – 40 hlasov
13.Radovan Riška – 30 hlasov
14.Ing. Jozef Myjavec – 26 hlasov
15.Benedik Myjavec – 16 hlasov
16.Mgr. Vladimír Gazdík – 15 hlasov